HomeYazılım Geliştirme

Visual Basic Mail Gönderme

vbscript / vb 6.0 / vb.net

Set correio = CreateObject("CDO.Message")
correio.From = "ismin"
correio.To = "gonderilen@hotmail.com"
correio.Subject = "Konu"
correio.TextBody = "mesaj" 
correio.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
correio.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
correio.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
correio.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
correio.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 465
correio.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "seninadresin@gmail.com"
correio.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "şifren"
correio.Configuration.Fields.Update
correio.Send
MsgBox "gönderildi"

vb.net ile kullanırken tek fark set yerine dim kullanmanız gerekiyor. gmail smtp adresi sorunsuz olduğu için gmail kullanabilirsiniz.

Barbaros Kuşçular

COMMENTS

WORDPRESS: 2