Siber Güvenlik ve Savunma – Farkındalık ve Caydırıcılık

HomeNetwork ve Güvenlik

Siber Güvenlik ve Savunma – Farkındalık ve Caydırıcılık

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından hazırlanan Siber Güvenlik ve Savunma kitabı yayınlandı

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD), kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin Bilgi ve Siber Güvenliği ile Savunmasının gelişimine katkı sağlamakta, birikimini çevreye aktarmakta, bilgi güvenliği alanında açık kaynak yaklaşımını benimseyen ve bu kapsamda içerik üretilmesine ve geliştirilmesine destek vermekte, bunları yaymakta, paylaşmakta ve kamuoyunun kullanımına sunmaktadır.

Siber Güvenlik ve Savunma - Farkındalık ve Caydırıcılık

Düzenlediği ulusal ve uluslararası etkinliklere ait “Konferans Bildiriler Kitapları” serisi, hazırladığı raporlar, taslak strateji dokümanları ve eylem planları vb. bunların başında gelmektedir. “Siber Güvenlik ve Savunma Kitapları Serisi” ise BGD’nin ülkemize sunduğu önemli bir diğer katkıdır. Tehditlerin artması, boyut ve yön değiştirmesi, çeşitlerinin artması, siber tehdit ekosisteminin büyümesi, kritik altyapıların hedef haline gelmesi, bilgi hırsızlıklarının çoğalması, yeraltında çalışan konsanların etkinleşmesi, siber tehditlerin artık savaşa dönüşmesi, siber suçların ve suçluların çoğalması, siber terörün artması, siber saldırılarla, suçlarla, terörizimle, zafiyetlerle mücadeleye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kapsamlı bir mücadele için; ulusal stratejileri ve eylem planlarının hayata geçirilmesi, etkili araştırma merkezlerinin açılması, yeni altyapılar kurulması, yeni programların açılması ve son zamanlarda ise “siber ordular”, “mükemmelliyet merkezleri”, “ulusal siber olaylara müdahale”, “siber savunma ajansı” gibi yapıların kurulması, bizleri bu kitap serisini hazırlamaya yöneltmiştir.

Tehditlerin boyutunu ve geleceğini anlamak ancak ve ancak bu alanın kapsamını iyi anlamak, gelecekte karşılaşılacak olan tehditleri öngörmek, buna hazır olmak için konunun etkileşim içerisinde olduğu tüm alanları iyi bilmek, etkileşim içerisinde olunan alanları iyi tanımak, yeni alanları öğrenmek gerekmektedir. Bu kitap serisinde 100’e yakın konu başlığı farklı bölümlerde sunulmuş, konunun tehlike boyutu verilmiş, alınması gereken önlemlerden bahsedilmiş ve konuyla ilgili önemli hususlar da bölümlerde tartışılmıştır. Kitap serisi içerisinde yer alacak konu başlıkları öncelikle belirlenmiş, ülkemizde bu alanda çalışan akademisyenler ve uzmanlar ile paylaşılmış, ilgili bölümleri yazmak isteyen yazarlardan bölümleri belirli zamana kadar tamamlamaları istenilmiştir. Belirlenen süre içerisinde bölümleri tamamlayan yazarlarımızın eserleri ise bu ilk cilte alınmıştır. Bundan sonraki süreçte, belirlenen diğer konular belirli sürelerde tamamlanıp sırasıyla yayımlanacaktır. Siber güvenlik ve savunmaya kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlayan bu eser serisinin, ülke siber güvenliğimiz ve savunmasına katkı sağlaması beklenmektedir. 13 farklı bölümün sunulduğu ve siber güvenliğin farklı açılardan irdelendiği bu ciltte; temel konular, siber terminoloji ve tanımlar, siber güvenliğin kapsamı ve boyutu, yapılan saldırıların türleri, alınabilecek önlemler, karşılaşılan yeni riskler ve problemlere yer verilmiş ve sonuçta alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler özetlenmiştir. Her bir bölüm; ülkemizde bu alana katkı sağlayan, bu alanda eğitim almış, tez hazırlamış, çalışmalar yapmış değerli akademisyen, kamu çalışanı ve üst düzey yöneticiler tarafından hazırlanmıştır. Her bir bölüm, birbirinden bağımsız olarak hazırlansa da konu bütünlüğü ve devamlılığının sağlanmasına mümkün olduğunca dikkat edilmiştir.

Her bölüm, editörler tarafından değerlendirilmiş, yazarlara bazı konularda uyarılarda bulunulmuş, düzeltmeler yapılması istenilmiş, tavsiyelerde bulunulmuş ve sonuçta yapılan değişiklikler dikkate alınarak bu kitap hazırlanmıştır. Kitapta yazılan bölümler intihal taramasından geçirilmiş, tekrar tekrar kontrol edilmiş ve sonuçta yayımlanmıştır. Bu kitabın, siber güvenlik ve savunma konusunda yapılacak çalışmalara ışık tutması, yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlaması, bu konuda yapılacak olan işbirliklerini geliştirmesi, konunun boyutunun ve kapsamının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması ve en önemlisi bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında duyulan ihtiyacı karşılaması, açık kaynak olarak sunulması ile de kaynaklara erişimi kolaylaştırıcı bir başvuru kitabı serisi olması beklenmektedir. Başvuru kitabı olarak hazırlanan bu eser, açık kaynak olarak Güvenliği Derneği web sayfasında (www.bilgiguvenligi.org.tr) kitap serisi olarak yayımlanacaktır. Bu kitapta yer alan tüm hususlar, kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir. Bu kitap ile ilgili en önemli hususlardan birisi; yazarlarımızın açık kaynak olarak bu kitabın yayımlanmasını kabul etmeleri, hazırladıkları bölümler ile ilgili olarak “açık kaynak felsefesini” desteklemeleri, kitap bölümünün basımı ve dağıtımı ile ilgili olarak herhangi bir telif hakkı talep etmemeleridir. Tüm yazarlarımıza bu ulvi davranışlarından dolayı, editörler olarak çok özel teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız. Kitabın titizlikle hazırlanmasında, kontrolünde ve basılmasında başta yazarlarımız olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımıza, bu fikri destekleyen Bilgi Güvenliği Derneği YK üyelerimize ve bu kitabın basılmasına verdiği destekten dolayı Havelsan Yönetimine teşekkürlerimizi sunarız.

Faydalı olması ve ülke siber güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlaması temennilerimizle…

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
BGD Kurucu Üyesi Gazi Üniversitesi MF Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa ALKAN
BGD Kurucu Başkanı Gazü Üniversitesi TF EE Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

COMMENTS

WORDPRESS: 0