Homeİşletim Sistemleri

Msg Komutu Kullanımı

Terminal Server işletim sistemlerinde msg komutu kullanıcıya mesaj göndermek için kullanılmaktadır

Söz Dizimi: 

msg [username] [/server:servername] [/time:seconds] [/v] [/w] [/?]
msg [sessionname] [/server:servername] [/time:seconds] [/v] [/w]
[/?] msg [sessionID] [/server:servername] [/time:seconds] [/v]
[/w] [/?] msg [@filename] [/server:servername] [/time:seconds]
[/v] [/w] [/?] msg * [/server:servername] [/time:seconds] [/v]
[/w] [/?] 

username parametresine * karakterini kullanırsanız kullanıcı adını bilmeseniz bile 
aktif olan tüm oturumlara mesaj göndermektedir.

servername parametresine isterseniz bilgisayar ismini isterseniz ip adresini yazabilirsiniz.
message parametresine göndermek istediğiniz mesajı yazmanız gerekiyor.

Kullanımı:

msg * /server:192.168.2.5 deneme

Parametreleri

Kullanıcı adı
Kullanıcıyı tanımlar. 

oturum adı
Oturumun adını belirtir. Oturum yapılandırıldığında adı Sistem Yöneticisi tarafından oluşturuldu. 

oturum kimliği
Oturumun Kimliğini belirtir. 

Dosya adı
SessionIDs iletinin gönderileceği kullanıcı adları ve oturum adları listesini içeren bir dosyayı tanımlar. 

Message (ileti dizesi)
Göndermek istediğiniz iletinin metni. Hiçbir ileti girilirse, standart giriş (STDIN) ileti için okunur. 

/ Server: sunucuadı
Terminal Server belirtilmesini sağlar. Aksi takdirde, geçerli Terminal sunucusu kullanılır. 

/time:seconds (gecikme)
Onay iletisi aldı hedef oturumundan almadan önce bekleyeceği süreyi ayarlar. 

/w (bekleme)
Hedef kullanıcı yanıtından bekleyin. 

/v (ayrıntılı)
Gerçekleştirilen eylemler hakkında bilgi görüntüler. 

/? (Yardım)
Sözdizimi komut ve komut seçenekleri hakkında bilgi görüntüler. 

Saygılarımla,

COMMENTS

WORDPRESS: 0