File Server DFSR Private Klasör Boyutu Çok Yüksek

HomeSunucu Yönetimi

File Server DFSR Private Klasör Boyutu Çok Yüksek

File server üzerinde karşılaşabileceğiniz olası problemlerden biridir. Fileserver diskinin doluluğunu farkettikten sonra treesize programı ile dizinleri kontrol edersiniz ve bu sırada System Volume Information klasörü altında DFSR/Private klasörü dikkatinizi çeker.

File Server DFSR Private Klasör Boyutu Çok Yüksek

DFS yapısında, yeni eklenen ve düzenlenen dosyalar fileserver üzerinde replike edilirken staging klasörü kullanılır. Bu klasöre alınarak sıkıştırılan dosyalar diğer sunuculara gönderilir.

Server 2012 R2 üzerinde klasör yapısı aşağıdaki gibidir.

\System Volume Information\Dfsr\Private\<Replicated Folder Id>-<Member Id>

Staging klasörü default olarak 4GB belirlenmiştir ve her replikasyon için ayrı klasöre sahiptir. Bu klasör %90 doluluk oranına ulaştığında %60 alan boş kalıncaya kadar eski dosyalar silinir.

Staging klasörü önerilen boyutu ise klasördeki en yüksek boyutlu dosyaya göre ayarlanması gerekir. Eğer 4 gb üzerinde bir dosya var ise, staging klasöründen büyük olması nedeniyle silinmeyecek ve tutulacaktır. Yada 200GB kota belirlendiyse %90 oranına ulaşmadan eski dosyaları silmeyecektir. Bu nedenle DFSR Private klasörünüzün artmasına neden olacaktır.

Bu durumda yapmamız gereken klasör içerisindeki en yüksek dosyayı bulmak.

(Get-ChildItem "F:\Satın Alma" -recurse | Sort-Object length -descending | select-object -first 32 | measure-object -property length -sum).sum /1gb
File Server DFSR Private Klasör Boyutu Çok Yüksek

Komutunu çalıştırdığımızda satın alma klasörü içerisindeki en yüksek dosyanın 9,6 gb olduğunu görüntülüyoruz.

File Server DFSR Private Klasör Boyutu Çok Yüksek

Replikasyon için her üye sunucuda staging kotasını 10240 (10GB) olarak güncelliyoruz. Her replikasyon klasörü için kota ayarlaması yapmamız gerekir.

Sunucuyu yeniden başlatmanız yada DFS servisini yeniden başlatmanız gerekmez. Otomatik olarak siz kotayı belirledikten sonra %90 doluluğa ulaşan dosyaları silmeye başlayacaktır.

Kaynak: https://www.cozumpark.com/active-directory-ve-distributed-file-system-dfs-birlikte-calisma-senaryolari-bolum-4/

Saygılarımla

COMMENTS

WORDPRESS: 0