Exchange Server Kullanıcı Database Kullanımı Listesi – Powershell

Exchange Server Kullanıcı Database Kullanımı Listesi – Powershell

Sunucuda oluşan hatalarda yada yeni sunucu planlamalarında kullanıcılara ait database kullanımlarını incelemeniz gerekir. Powershell kullanarak sorgu yapabilir ve kullanıcılarınıza ait database kullanımlarını görüntüleyebilirsiniz.

Get-Mailbox barbaros.kuscular | Get-MailboxStatistics

sorgusunu çalıştırarak, bir kullanıcıya ait mailbox bilgilerini alabilirsiniz.

Exchange Server Kullanıcı Database Kullanımı Listesi - Powershell
Get-Mailbox barbaros.kuscular | Get-MailboxStatistics | Get-Member

komutunu çalıştırdığınızda mailbox için sorgulayabileceğiniz sütunları göreceksiniz.

Exchange Server Kullanıcı Database Kullanımı Listesi - Powershell
Get-Mailbox barbaros.kuscular | Get-MailboxStatistics | Select-Object DisplayName,TotalItemSize

Komutu ile barbaros.kuscular kullanıcısına ait DisplayName ve TotalItemSize bilgisini görüntüledik.

Exchange Server Kullanıcı Database Kullanımı Listesi - Powershell
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Select-Object DisplayName,DatabaseName,TotalItemSize -First 10

Komutu ile en fazla database kullanımı olan ilk 10 kişiyi listeleyecektir.

Eğer tüm kullanıcılara ait database kullanımını csv dosyasına export etmek isterseniz, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Select-Object DisplayName,DatabaseName,TotalItemSize | Export-CSV exchangekullanimi.csv

Saygılarımla,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir