HomeSunucu Yönetimi

Exchange 2010 external URL / internal URL

Exchange 2010da PowerShell ile external ve internal URL bağlantılara sahip sanal dizinleri yönetebilirsiniz. Doğru bağlantı adreslerinin tanımlanmış olması önemlidir. Aksi durumda kullanıcı erişimlerinde problem yaşanabilmektedir.

Aşağıdaki PowerShell komutları ile sanal dizinler hakkındaki tüm bilgileri listeleyebilirsiniz.

Get-AutodiscoverVirtualDirectory
Get-ClientAccessServer
Get-webservicesvirtualdirectory
Get-oabvirtualdirectory
Get-owavirtualdirectory
Get-ecpvirtualdirectory
Get-ActiveSyncVirtualDirectory

Tüm özelliklerini görmek için komut ile birlikte |fl parametresini eklemeniz gerekiyor. 

Get-AutodiscoverVirtualDirectory |fl

komutu ile autodiscover için tüm özelliklerini listeleyebilirsiniz.

|fl parametresinden sonra eğer istediğiniz değerleri getirmesini istiyorsanız virgül ile ayırarak yazmanız gerekiyor.

Get-webservicesvirtualdirectory |fl identity,internalurl,externalurl

Set parametresi ile tüm değerleri değiştirebilirsiniz. birden fazla exchange bulunuyor ve farklı adreslere sahip ise Identity den sonra * silinerek exchange kimliğini yazmanız gerekiyor.

Set-webservicesvirtualdirectory –Identity * -ExternalUrl "https://mail.domain.com/ews/exchange.asmx"

COMMENTS

WORDPRESS: 0