Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı – Fahri Bilal Yalkın

HomeGenel

Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı – Fahri Bilal Yalkın

Güzel bir araştırma makalesi olduğu için blog sayfamda yer vermek istedim. Fahri Bilal Yalkın’a saygılarımla.

Trakya Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
E-Dergi Cilt:7 Sayı:2 (1-38)
Araştırma Makalesi

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI

Geliş Tarihi: 28 Aralık 2018
Kabul Tarihi: 12 Ocak 2019

Fahri Bilal Yankın

ÖZET

2000’li yıllarla birlikte;yapay zekaverobot teknolojisinin daha da gelişmesi, 3D yazıcılar, nesnelerin internetiveakıllı fabrika sistemi, sürücüsüz arabalar gibi yeni buluşlar üretim yapısını tamamıyla değiştirmektedir. Bu süreç Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda, siber fiziksel sistemlere(sensörler yardımıyla fiziksel dünyayı sanal bilgi işlem dünyasına bağlayan sistemlere)geçiş aynı zamanda dijital dönüşüm sürecini de başlatmıştır.

Sanayi devriminin her aşaması, üretim süreci ile birlikte istihdam ve çalışma yaşamını değiştirmektedir. Bugün ise üretim geçmişten oldukça farklı süreçlerle gerçekleştirilirken, iş, meslek ve görev tanımları değişmekte, yepyeni işler, meslekler ve çalışmabiçimleri ortaya çıkmakta, üretimin otomasyonu, yapay zekâ ve giderek artan robotik teknolojiler eliyle gerçekleştirilmektedir. Yeni dönem,çalışma ilişkilerini kökten değiştirecek potansiyellertaşımaktadır. Ayrıca üretimde robotların kullanılmasıyla işsizliğin giderek artacağı, sendikaların toplumsal yaşamdaki rolünün azalacağı, çalışma mevzuatı alanında yeni düzenlemelerin kaçınılmaz olacağıgörüşü ileri sürülmektedir.

Bu çalışmada, sanayi devrimi sonrası yaşanan Endüstri 2.0 ve Endüstri 3.0’dan oldukçafarklı ve köklü değişim anlamına gelen dijital dönüşüm süreciningiderek hızlanan bir şekilde çalışma yaşamını dönüştürmeye başladığı gerçeği yapılan araştırmalar ışığındaniceliksel ve niteliksel boyutuyla açıklanmaya çalışılacaktır.

Makalenin Tamamı:

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/639636

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar

    Dijitalleşme- Digitalization’dur
    Dijitalleştirme – Digitization ‘dur.
    Hocamız makalesinde tam tersi olarak yazmış kavramları. Büyük bir yanlış var yani.