HomeYazılım Geliştirme

C# MD5 Algoritması

C# ile MD5 algoritmasını kullanabilirsiniz. MD5 (Message-Digest algorithm 5), veri bütünlüğünü test etmek için kullanılan, Ron Rivest tarafından 1991 yılında geliştirilmiş bir kriptografik özet (tek yönlü şifreleme) algoritmasıdır. Girdi verinin boyutundan bağımsız olarak 128 bitlik özetler üretir.

NameSpace:

System.Security.Cryptography
public string GetMd5Hash(string input){
MD5 md5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create();
byte[] inputBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(input);
byte[] hash = md5.ComputeHash(inputBytes);
StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int i = 0; i < hash.Length; i++)
{
sb.Append(hash[i].ToString(X2));
}
return sb.ToString();
}

Kullanımı:

string hash = GetMd5Hash(teknoforum.org);

COMMENTS

WORDPRESS: 0