HomeYazılım Geliştirme

C ile Hesap Makinesi Kodları

C programlama dili ile algoritma mantığını anlamak için yapılan ilk örneklerden birisi hesap makinesidir. 

Kullanımı: Hesapla [işlem] [sayi1] [sayi2] [sayi3]…………


/********************************************************************* 
* Barbaros Kuscular 
* Hesap makinesi 
**************************************************************************/

#include<conio.h> 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 

int sonuc=0,say; 

int topla(int argc,char *argv[]) 
{ 
for(say=2;say<argc;say++) 
sonuc+=atoi(argv[say]); 
return sonuc; 
} 
int cikar(int argc,char *argv[]) 
{ 
sonuc=atoi(argv[2]); 
for(say=3;say<argc;say++) 
sonuc-=atoi(argv[say]); 
return sonuc; 
} 
int carp(int argc,char *argv[]) 
{ 
sonuc=1; 
for(say=2;say<argc;say++) 
sonuc*=atoi(argv[say]); 
return sonuc; 
} 
int bol(int argc,char *argv[]) 
{ 
sonuc=atoi(argv[2]); 
for(say=3;say<argc;say++) 
sonuc/=atoi(argv[say]); 
return sonuc; 
} 
int main(int argc,char *argv[]) 
{ 
if((*argv[1])==+) 
printf("=%d",topla(argc,argv)); 
else if((*argv[1])==-) 
printf("=%d",cikar(argc,argv)); 
else if((*argv[1])==*) 
printf("=%d",carp(argc,argv)); 
else if((*argv[1])==/) 
printf("=%d",bol(argc,argv)); 
else 
printf("hatal parametre"); 
return 0; 
} 

COMMENTS

WORDPRESS: 0