HomeYazılım Geliştirme

C# Console Application Kullanıcı Girişi

C# ile kullanıcı girişi için örnek uygulama hazırladık. Kullanıcı adını ve şifreyi veri tabanından kontrol etmektedir. Kullanici İsminde bir access 2007 dosyası oluşturuyoruz.  Tablo ismi kullanici. tablonun içinde 3 değer mevcut

Kimlik = Otomatik sayı
kullaniciadi = Metin
sifre = Metin

daha sonra projemizde debug klasörünün içine ekliyoruz.

/**********************************************************
* Barbaros Kuşçular *
* 08/05/2011 *
**********************************************************/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.OleDb;


namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
public const string accessconnectionstring = Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=kullanici.accdb;Persist Security Info=False;;
public const string mesaj1 = Kullanıcı Adı:;
public const string mesaj2 = Şifre:;
public const string mesaj3 = Veri Tabanı Okuma Başarısız Oldu;
public const string mesaj4 = Giriş Başarılı;
public const string mesaj5 = Giriş Başarısız;
public static string sifre;
public static string kullanici;

static void Main(string[] args)
{

ConsoleKeyInfo sifreoku;
System.Console.Write(mesaj1);
kullanici = System.Console.ReadLine();
System.Console.Write(mesaj2);
sifreoku = Console.ReadKey();

while (sifreoku.Key != System.ConsoleKey.Enter){
sifre = (sifre + sifreoku.KeyChar);
System.Console.Clear();
System.Console.Write(mesaj1 + kullanici + \n);
System.Console.Write(mesaj2);
sifreoku = Console.ReadKey();
}
System.Console.Clear();
try
{
OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(accessconnectionstring);
OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand(SELECT * FROM kullanici, baglantı);
OleDbDataReader oku = null;
baglantı.Open();
oku = sorgu.ExecuteReader();
oku.Read();
ekraniduzenle();
if (kullanici == oku[kullaniciadi].ToString() && sifre == oku[sifre].ToString())
System.Console.Write(mesaj4);
else
System.Console.Write(mesaj5);
oku.Close();
baglantı.Close();
}
catch
{
System.Console.Write(mesaj3);
}
sifreoku = Console.ReadKey();
}
public static void ekraniduzenle()
{
System.Console.Title = Merhaba + + kullanici;
System.Console.ForegroundColor = System.ConsoleColor.Green;
}
}
}

COMMENTS

WORDPRESS: 0