HomeYazılım Geliştirme

Asp Mail Gönderme

Asp ile mail gönderimi için Persist mail bileşenini kullanabilirsiniz. Öncelikle sunucunuzda persist mail bileşeninin ekli olması gerekir. Aksi durumda sunucu yöneticisine yüklemesini bildirebilirsiniz. Yükledikten sonra aşağıdaki script ile mail gönderimi yapabilirsiniz.


Persits Örnek Mail Bileşeni

<%
change to address of your own SMTP server
strHost = "localhost"

If Request("Send") <> "" Then

Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender)
enter valid SMTP host
Mail.Host = strHost

Mail.From = Request("From") From address
Mail.FromName = Request("FromName") optional
Mail.AddAddress Request("To")

message subject
Mail.Subject = Request("Subject")
message body
Mail.Body = Request("Body")

strErr = ""
bSuccess = False
On Error Resume Next catch errors
Mail.Send send message
If Err <> 0 Then error occurred
strErr = Err.Description
else
bSuccess = True
End If
End If
%>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Örnek Mail Bileşeni</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">

<H2>AspEmail: mail.asp</h2>

<% If strErr <> "" Then %>
<h3><FONT COLOR="#FF0000">Hata Oluştu: <I><% = strErr %></I></FONT></h3>
<% End If %>

<% If bSuccess Then %>
<h3><FONT COLOR="#00A000">Mesaj <% = Request("To") %>. Adresine Başarı ile Gönderildi</FONT></h3>
<% End If %>

<FORM METHOD="POST" ACTION="mail.asp">

<TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=2 BGCOLOR="#E0E0E0">
<TR>
<TD>Host:</TD>
<TD><B><% = strHost %></B></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Gönderen Mail:</TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="From"></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Gönderen Adı:</TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="FromName"></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Alıcı Mail:</TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="To"></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Başlık:</TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="Subject"></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Mesaj:</TD>
<TD><TEXTAREA NAME="Body"></TEXTAREA></TD>
</TR>
<TR>
<TD COLSPAN=2><INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="Send" VALUE="Gönder"></TD>
</TR>

</TABLE>

</FORM>

</BODY>
</HTML>

COMMENTS

WORDPRESS: 0