AFAD Gönüllü Başvurusu Nasıl Yapılır ?

HomeGenel

AFAD Gönüllü Başvurusu Nasıl Yapılır ?

AFAD Gönüllüsü: Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

Psikolojik Danışmanlar Artık Teknoloji Dünyasında Aktif Rol Alıyor
R10.Net Davetiyesiz Üyelik Kısa Süreli Olarak Açıldı
TBT Nedir? TBT instagram hashtag ne zaman kullanılır?

Ben olmasam ne olur demeyin… Siz varsanız çok şey olur!

AFAD Gönüllüsü Olmak İster Misiniz?

Başvuru Koşulları

 • AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkes gönüllü olabilir.
 • AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
 • AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınmaktadır

Başvuru Adresi: https://turkiye.gov.tr/afad-gonulluluk-basvurusu-ve-takibi

AFAD Gönüllüsü Kimdir?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD Çalışanları ve Gönüllüleri

AFAD gönüllüleri hiçbir şekilde AFAD çalışanlarına alternatif ya da tehdit değildir. Daima iki taraf birbirine katkıda bulunarak tamamlayıcı özellikleriyle birbirinin gücünü ve değerini arttırıcı çalışmalarda bulunur.

AFAD Gönüllülük Sistemi İle Neleri Hedefliyoruz?

 • Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak AFAD Gönüllülük Sistemini kurmak.
 • AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerinin faaliyetler, eğitimler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak.
 • AFAD ve Gönüllülerinin katkılarıyla afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu daha dirençli hale getirmek.
 • Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.
 • Toplumda gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

AFAD Gönüllülerine Neden İhtiyaç Duyuyoruz?

 • AFAD Gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek için gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz.
 • İnsan hayatında fark yaratmak için becerilerini kullanmaya daima hazır, yakınlarda eğitimli ve organize AFAD Gönüllüleri oluşturmak amacıyla gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz.

AFAD Gönüllülerinin Görevlendirilmesi

 • Gönüllü olmak isteyen kişiler, kendi tercihlerine göre görev alabilirler.
 • İhtiyaç duyulan alanlara uygun gönüllü belirlenerek, gönüllünün onayı da alınarak görevlendirilebilir.

AFAD Gönüllülük Sistemi İlkeleri

 • AFAD Gönüllüleri, çalışmalarında her canlının yaşama hakkını öncelikli ilke olarak kabul eder.
 • AFAD Gönüllüleri; çalışmalarını din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın adalet ve eşitlik prensipleri çerçevesinde yürütür. Farklı düşünce ve inançlara saygı gösterir. Tüm paydaşlarla ilişkilerde karşılıklı saygıya önem verir.
 • AFAD Gönüllüleri tüm faaliyetlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyar.
 • Gönüllülük faaliyetleri kapsamında gizlilik kaydıyla edindikleri bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz.
 • AFAD Gönüllüleri, gönüllülük faaliyetlerini; işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde yürütmeye özen gösterir.

Ben olmasam ne olur demeyin… Siz varsanız çok şey olur!

Temel AFAD Gönüllüsü

AFAD Gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD Gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, afet öncesi/sırası/sonrasındaki doğru davranış şekillerini bilen, yangın, tahliye ve ilkyardım konularında önbilgi sahibi olarak farkındalık kazanmış, AFAD Gönüllülük Sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlamış ve gönüllülük faaliyetlerine/görevlerine katılım sağlamış, üst yaş sınırı olmayan gönüllüler,
Temel AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

Destek AFAD Gönüllüsü

Arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip olan gönüllülerdir. Temel AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve orta seviye bilgi ve yeterliliğe sahip olmak istediği alanla ilgili eğitimlerini tamamlayan/ geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllüler,
Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

Uzman AFAD Gönüllüsü

Afet ve acil durum hallerinde; kentsel arama ve kurtarma, doğada arama ve kurtarma, akarsu ve selde arama kurtarma, ilkyardım, yangın, eğitim, çeviri, sağlık hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularında AFAD ekipleri ile koordineli çalışarak, afet ve acil durumlardaki müdahale faaliyetlerini yürütme becerisine sahip gönüllülerdir.
Destek AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve uzman olmak istediği alanla ilgili eğitimlerini tamamlayan/ geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllüler,
Uzman AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0