HomeSunucu Yönetimi

Active Directory Gruplarını ve Üye Listesini Görüntüleme / PowerShell

Active Directory grubuna ait üye listesini görüntülemek için aşağıdaki powershell komutunu kullanabilirsiniz.

Get-ADGroupMember -identity "DOMAIN ADMINS" -Recursive foreach{ get-aduser $_} select SamAccountName,objectclass,name

belirtilen gruba ait kullanıcıları listelemektedir.

UserGroup.ps1 username komutu ile kullanıcının üye olduğu grupları listeleyebilirsiniz

Multiple_UserGroup_InputFile.ps1 -CSVFile CSVFileName.csv komutu ile csv dosyasındaki kullanıcıların olduğu grupları sırayla reportfile.txt dosyasına yazacaktır

CSV dosyasını oluştururken 

UserLoginID
username1
username2
username3 

formatında hazırlanması gerekiyor ve komutta csv dosyasının tam klasör yolu ile çalıştırmanız gerekiyor.

Saygılarımla,

COMMENTS

WORDPRESS: 0